Интериор

Всяка зала има свой дух и излъчване, свързано с образи и дейности, традиционно присъщи в миналото на българската мома и млада жена – житни класове, приготвяне на хляб, печенето му в глинена подница в жаравата на огнището, везане, предене, тъкане на килими и черги, лазаруване, розобер. Затова и материалите и орнаментите, използвани в помещенията, са свързани с тези присъщи на българката дейности и занаяти и характерни за нейния дом.

Цветовете на интериора са традиционни за бита на някогашната българска мома и жена: бяло – символ на моминската чистота, червено – символ на майчината кръв и на силата на раждащата земя, зелено – символ на вечното прераждане и възраждане, златно – символ на Слънцето, светлината и благоденствието.

0
седящи места
0
етажа
0
тематични зали
0
места градина

Разположение

Ресторант МоМа се намира в център на София на ул. Солунска 28. Разположен е в къща от 30-те години на миналия век на три етажа и уютна вътрешна градина. Първият етаж има 45 места, разпределени в 3 тематични зали с имена “Глина”, “Текстил” и “Вълна”. Вторият етаж има 75 места, разпределени в 5 тематични зали с имена “Житница”, “Медна роса”, “Розари”, “Лазарки” и “Момина черга”. Третият етаж има 20 места. Приятната градина разполага с около 60 места.

В интериора и кухнята са съчетани старото и новото, традиционното обзавеждане на старите български домове обединено и преосмислено от творческите решения на дизайнера.