Moma Restaurant

ТРАДИЦИОНЕН “ГАРАШ” – 140 гр.

по традиционна рецепта от гр. Русе