Moma Restaurant

„WHITE STORY”, Staro Otyahovo, Bulgaria

Grape blend: 100% Vrachanski Misket – Local grape blend